LARVA ISLAND SEASON 1 (ลาร์วาผจญภัยบนเกาะหรรษา ปี 1):ตอนที่ xx1xx

LARVA ISLAND SEASON 1

LARVA ISLAND SEASON 1 (ลาร์วาผจญภัยบนเกาะหรรษา ปี 1)

เรื่องย่อ:

LARVA ISLAND SEASON 1 (ลาร์วาผจญภัยบนเกาะหรรษา ปี 1) สองเพื่อนซี้ลาร์วาจอมเปิ่นที่ติดเกาะเขตร้อนแห่งหนึ่งค้นพบความสนุกสนานเฮฮาจากทุกสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบอาหารไปจนถึงการได้พบปะกับเพื่อนสัตว์ใหม่ๆ สองเพื่อนซี้ลาร์วาจอมเปิ่นที่ติดเกาะเขตร้อนแห่งหนึ่งค้นพบความสนุกสนานเฮฮาจากทุกสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบอาหารไปจนถึงการได้พบปะกับเพื่อนสัตว์ใหม่ๆ