Jung Yi, The Goddess of Firez

เรื่องย่อ จองอีตำนานศิลป์แห่งโชซอน (Goddess)ด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่ เธอจะปั้นดินให้เป็นงานศิลป์ที่โลกต้องจากรึก
ละครประวัติศาสตร์เกี่ยวกับยูจอง ที่เป็นที่รู้จักในนาม จองยี ช่างปั้นหม้อหญิงคนแรกในสมัยราชวงศ์โชซอน ‘ยูจองจะขึ้นอยู่กับบุคคลประวัติศาสตร์ “เบ็ค ฮา ซอน” ผู้หญิงช่างปั้นเครื่องปั้นที่อาศัยชีวิตอยู่กับความรักที่แรงกล้าและจิตวิญญาณแห่งศิลปิน ยูจองเป็นผู้หญิงที่ไฝ่ฝันจะเป็นศิลปินเครื่องปั้นอันดับต้นๆ ของโชซอน เธอเป็นผู้มีพรสวรรค์ ที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดและทักษะในการทำเครื่องปั้น เธอพัฒนาความฝันของเธอ โดยสร้างขึ้นจากทักษะของเธอและพยายามที่จะใช้ชีวิตในฐานะศิลปินเครื่องปั้นที่ดีที่สุด ละครเรื่องหลักอยู่ในส่วนห้องทำเครื่องปั้น “บุนวอน” ในสมัยราชวงศ์โชซอน เครื่องปั้นที่ผลิตในสมัยราชวงศ์โชซอนได้รับการถูกประเมินให้มีคุณภาพสูงสุดของศตวรรษที่ 16 ในเอเชีย วัฒนธรรมเครื่องปั้นเป็นที่รู้จักกันเป็นส่วนผสมของวิทยาศาสตร์และศิลปะ ละครเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวความรักของจองยีและกวางแฮ องค์ชายกวางแฮเป็นองค์ชายที่มีชีวิตเป็นเหมือนพายุร้าย เขาจะต้องปล่อยจองยี่ไป ไม่ว่าส่วนลึกของหัวใจเขาจะเป็นเช่นไรก็ตาม เขาจะต้องต่อสู้กับหัวใจที่ร้อนระอุอ้างว้าง ต่อผู้หญิงที่เขารัก ติดตามได้ใน จองอีตำนานศิลป์แห่งโชซอน

ตอนที่ Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน)[พากย์ไทย]
1 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 1
2 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 2
3 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 3
4 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 4
5 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 5
6 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 6
7 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 7
8 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 8
9 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 9
10 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 10
11 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 11
12 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 12
13 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 13
14 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 14
15 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 15
16 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 16
17 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 17
18 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 18
19 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 19
20 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 20
21 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 21
22 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 22
23 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 23
24 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 24
25 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 25
26 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 26
27 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 27
28 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 28
29 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 29
30 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 30
31 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 31
32 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 32
33 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 33
34 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 34
35 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 35
36 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 36
37 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 37
38 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 38
39 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 39
40 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 40
41 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 41
42 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 42
43 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 43
44 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 44
45 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 45
46 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 46
47 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 47
48 Jung Yi, The Goddess of Fire (จองอี ตำนานศิลป์แห่งโชซอน):ตอนที่ 48 (จบ)