หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร พากย์ไทย

หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Joy of Life พากย์ไทย

เรื่องย่อ หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Joy of Life พากย์ไทย ดูฟรี ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ซีรี่ย์ดูฟรี ตอนฟ่านเสียนอายุ15ปี; พ่อของเขาฟ่านเจี้ยนและสำนักตรวจสอบเฉินผิงผิงสั่งผู้เชี่ยวชาญด้านยาพิษมาอบรมฟ่านเสียนให้รู้จักยาพิษและเรียนรู้วิชาป้องกันตัวต่าง ๆ 4ปีต่อมา; ความสามารถฟ่านเสียนอยู่ระดับสูง หลังจากที่ฟ่านเสียนได้เปิดโปงคดีวางยาพิษสำเร็จแล้วนั้น เขาได้เดินทางเข้าเมืองหลวง โดยมีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องทำ ฟ่านเสียนใช้ชีวิตที่สงบสุขอยู่ในเมืองหลวง แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อวันหนึ่งเขาได้พบกับเหตุการณ์ถูกล้อมฆ่า เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ฟ่านเสียนจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างในเมืองหลวง

ตอนที่
1 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 1 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
2 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 2 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
3 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 3 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
4 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 4 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
5 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 5 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
6 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 6 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
7 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 7 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
8 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 8 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
9 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 9 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
10 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 10 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
11 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 11 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
12 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 12 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
13 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 13 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
14 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 14 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
15 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 15 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
16 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 16 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
17 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 17 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
18 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 18 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
19 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 19 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
20 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 20 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
21 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 21 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
22 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 22 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
23 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 23 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
24 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 24 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
25 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 25 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
26 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 26 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
27 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 27 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
28 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 28 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
29 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 29 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
30 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 30 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
31 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 31 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
32 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 32 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
33 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 33 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
34 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 34 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
35 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 35 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
36 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 36 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
37 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 37 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
38 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 38 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
39 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 39 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
40 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 40 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
41 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 41 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
42 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 42 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
43 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 43 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
44 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 44 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
45 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 45 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
46 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร:ตอนที่ 46 [พากย์ไทย] [ซับไทย]

SeriesSeries

Details
Title: 庆余年 / Qing Yu Nian
English title: Joy of Life
Genre: Historical
Season 1
Episodes: 46
Broadcast network: Tencent, iQiyi
Broadcast period: 2019-Nov-26
Synopsis
In the twilight years of Eastern Jin, Liu Yu usurps the throne to become the founding emperor of the Liu Song dynasty. Consort Ye’s newborn son is the only royalty to survive the bloody purge, and is adopted by the Minster of Revenue Fan Jian. At the age of eighteen, Fan Xian’s impending political marriage with Lin Wan’er, daughter of the Prime Minister and Elder Princess, makes him extremely popular among the ambitious princes, though he carefully avoids joining any of the factions.

Fan Xian is lauded for his loyalty to the emperor during two successive rebellions, though later discovers he is the biological son of the tyrannical ruler, and that Liu Yu was the one that sent assassins to kill his mother. For revenge as well as the peace of the kingdom, Fan Xian engages in a deadly political struggle with the emperor.
Cast
Zhang Ruo Yun as Fan Xian
Han Hao Lin as young Fan Xian
Fan Jian’s adopted son whose birth parents are the Qing Emperor and Ye Qingmei. Director-General of the Investigation Center.
Li Qin as Lin Wan’er
Daughter of the Prime Minister and Elder Princess. Fan Xian’s wife. Known by the nickname of “Drumstick Lady”.
Chen Dao Ming as Liu Yu
Qing Emperor. One of the four Grandmasters in the world. Am ambitious and cunning man.