Journey-of-flower-P

เรื่องย่อ :Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) ฮวาเชียนกู่ เด็กหญิงที่เลือดของตนดึงดูดภูตผีปีศาจ นางได้เข้าไปพัวพันกับศึกสงครามแย่งชิงของวิเศษกับปีศาจในดินแดนมนุษย์ และได้พบกับ ไป๋จื่อฮว่า บุรุษผู้อยู่เหนือหกภพภูมิ เซียนที่เก่งสุด เยือกเย็นที่สุด เจ้าของอาศรมสิ้นรัก ผู้อยู่เหนือโลกีย์ทั้งปวง เขาไม่เคยรับศิษย์คนใด แต่เขาก็ได้มารับฮวาเชียนกู่เป็นศิษย์ของเขาแต่เพียงผู้เดียว ทว่าโชคชะตากลับขีดเส้นให้ฮวาเชียนกู่ต้องเข้าสู่วีถีมาร เรื่องราวรักต้องห้ามระหว่างศิษย์กับอาจารย์ มารและเซียนจะจบลงเช่นใด Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ)

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ)(50ตอนจบ)
1 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 29
30 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 30
31 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 31
32 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 32
33 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 33
34 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 34
35 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 35
36 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 36
37 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 37
38 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 38
39 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 39
40 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 40
41 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 41
42 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 42
43 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 43
44 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 44
45 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 45
46 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 46
47 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 47
48 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 48
49 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 49
50 ซีรี่ย์จีน Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ):ตอนที่ 50 [ตอนจบ]