ซีรี่ย์เกาหลี ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์

ซีรี่ย์เกาหลี ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์

รายละเอียดซีรีส์ :

ซีรี่ย์เกาหลี ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พบกับเรื่องราวของ“ชองโดจอน”ยอดขุนนางผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ ลีซอง-กเย ก่อตั้งราชวงศ์โชซอนได้สำเร็จ และก้าวขึ้นครองบัลลังก์ในนาม พระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ โชซอน มีคำกล่าวไว้ว่าหากพระเจ้าแทโจไม่มีชองโดจอน ราชวงศ์โชซอนอาจไม่สามารถก่อตั้งได้สำเร็จ จนกลายเป็นประวัติศาสตร์ให้ผู้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ ชอนโดจอนยังเป็นผู้สร้างพระราชวังคยองบกกุง หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาหลีใต้อีกด้วย

ตอนที่ ซีรี่ย์เกาหลี Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์)
1 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 1
2 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 2
3 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 3
4 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 4
5 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 5
6 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 6
7 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 7
8 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 8
9 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 9
10 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 10
11 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 11
12 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 12
13 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 13
14 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 14
15 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 15
16 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 16
17 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 17
18 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 18
19 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 19
20 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 20
21 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 21
22 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 22
23 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 23
24 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 24
25 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 25
26 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 26
27 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 27
28 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 28
29 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 29
30 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 30
31 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 31
32 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 32
33 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 33
34 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 34
35 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 35
36 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 36
37 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 37
38 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 38
39 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 39
40 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 40
41 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 41
42 Jeong Do Jeon (ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์):ตอนที่ 42 [ตอนจบ]