Jeon-Woo-Chiz

เรื่องย่อ Jeon Woo Chi จอนวูชิ ในดินแดนวิเศษ แห่ง ยูลโดกุก ที่ก่อตั้งโดย ฮงกิลดง ได้มีนักบวช จอนวูชิ ที่เป็นศิษย์เอกมีพลังวิเศษจากการกินแก้ววิเศษของจิ้งจอกเก้าหาง กูมิโฮ เขาได้สูญเสียอาจารย์จากการทรยศของเพื่อนร่วมสำนัก Jeon Woo Chi จอนวูชิ เพื่อที่จะแก้แค้นจึงได้เดินทางมายัง โชซอน และได้ต่อสู้กับเหล่าปีศาจมากมายจึงทำให้มีผู้คนนับถือยกย่องเป็นฮีโร่

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 1

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 2

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 3

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 4

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 5

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 6

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 7

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 8

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 9

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 10

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 11

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 12

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 13

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 14

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 15

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 16

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 17

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 18

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 19

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 20

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 21

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 22

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 23

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 24

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 25

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 26

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 27

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 28

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 29

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 30

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 31

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 32

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 33

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 34

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 35

จอนวูชิ (Jeon Woo Chi) พากย์ไทย ตอนที่ 36 (ตอนจบ)