Jang Yeong Silz

เรื่องย่อ Jang Yeong Sil
ซีรี่ย์เรื่องนี้มีเค้าโครงมาจากชีวิตจริงของ Jang Yeong Sil (Song Il Gook) เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิค และนักประดิษฐ์ ในสมัยโชซอน Jang Yeong Sil เกิดและเติบโตขึ้นในครอบครัวชนชั้นต่ำ แต่พระเจ้าเซจง (Kim Sang Kyung) ทรงทอดพระเนตรเห็นความสามารถของเขา จึงมีรับสั่งให้นำเขาเข้ามาในพระราชวัง พระเจ้าเซจงพระราชทานโอกาศให้เขาได้แสดงความสามารถของเขา เขาได้ประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์ แท่นพิมพ์เหล็ก และนาฬิกาน้ำ ติดตามได้ใน ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.1 ตอนที่ 1
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.2 ตอนที่ 2
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.3 ตอนที่ 3
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.4 ตอนที่ 4
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.5 ตอนที่ 5
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.6 ตอนที่ 6
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.7 ตอนที่ 7
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.8 ตอนที่ 8
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.9 ตอนที่ 9
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.10 ตอนที่ 10
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.11 ตอนที่ 11
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.12 ตอนที่ 12
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.13 ตอนที่ 13
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.14 ตอนที่ 14
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.15 ตอนที่ 15
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.16 ตอนที่ 16
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.17 ตอนที่ 17
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.18 ตอนที่ 18
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.19 ตอนที่ 19
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.20 ตอนที่ 20
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.21 ตอนที่ 21
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.22 ตอนที่ 22
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.23 ตอนที่ 23
ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil ซับไทย Ep.24 ตอนที่ 24 (ตอนจบ)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]