ซีรี่ย์เกาหลี จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน

ซีรี่ย์เกาหลี จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน (Jang Yeong-sil)

เรื่องย่อ:

ซีรี่ย์เกาหลี จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน (Jang Yeong-sil) จางยองชิล ชายหนุ่มผู้เต็มไปด้วยพรสวรรค์ ชื่นชอบการคิด การทดลองต่างๆ แต่เนื่องจากเกิดในชนชั้นต่ำทำให้ไม่มีใครยอมรับความสามารถของเขา อีกทั้งยังโดนกลั่นแกล้งตลอดเวลา จนวันหนึ่งพระเจ้าเซจง กษัตริย์ผู้มีมุมมองกว้างไกล ได้มองเห็นความสามารถของยองซิลโดยไม่สนใจเรื่องชนชั้น พร้อมนำตัวเขาไปในวังหลวง มอบโอกาสให้เขาได้แสดงความสามารถโดยการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น มาตรวัดน้ำฝน เครื่องตวงน้ำ เครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์ ลูกโลกจำลอง ฯลฯ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโซซอน

ตอนที่
1 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 1
2 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 2
3 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 3
4 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 4
5 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 5
6 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 6
7 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 7
8 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 8
9 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 9
10 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 10
11 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 11
12 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 12
13 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 13
14 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 14
15 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 15
16 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 16
17 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 17
18 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 18
19 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 19
20 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 20
21 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 21
22 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 22
23 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 23
24 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 24
25 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 25
26 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 26
27 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 27
28 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 28
29 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 29
30 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 30
31 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 31
32 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 32
33 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 33
34 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 34
35 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 35
36 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 36
37 Jang Yeong-sil (จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน):ตอนที่ 37 [ตอนจบ]