Jang-Ok-Jungz

เนื้อเรื่องย่อ ซีรีย์ย้อนยุค ในสมัยพระเจ้า ซุกจอง แห่งราชวงศ์โชชอน เรื่องราวของ จางอ๊กจอง หรือ พระสนมฮีบิน รับบทโดย คิมเตฮี (Kim Tae Hee) นางสนมที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในราชวงศ์โชซอน ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ามาโดย มเหสีเอกอินฮยอน( รับบทโดย Hong Soo Hyun ฮุงโซฮยอน) มเหสีของ กษัตริย์ซุกจอง(รับบทโดย Yoo Ah In ยูอาอิน) แต่ถึงอย่างไรละครเรื่องนี้ไม่เหมือนละครเรื่องอื่นๆ ในเรื่องจะเล่าถึงเรื่องของ จางอ๊กจอง ในสมัยก่อนกว่าที่เธอจะกลายมาเป็น นางสนมจางฮีบิน และเน้นไปที่บทบาทของเธอซึ่งรับบทเป็นผู้ออกแบบเสื้อผ้าและคิดค้นเครื่องสำอางค์ในอาณาจักรโชซอน

ตอนที่ จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung)[พากย์ไทย]
1 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 1
2 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 2
3 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 3
4 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 4
5 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 5
6 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 6
7 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 7
8 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 8
9 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 9
10 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 10
11 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 11
12 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 12
13 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 13
14 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 14
15 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 15
16 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 16
17 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 17
18 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 18
19 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 19
20 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 20
21 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 21
22 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 22
23 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 23
24 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 24
25 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 25
26 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 26
27 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 27
28 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 28
29 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 29
30 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 30
31 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 31
32 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 32
33 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 33
34 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 34
35 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 35
36 จางอ๊กจอง ตำนานรักคู่บัลลังก์ (Jang Ok Jung): ตอนที่ 36 (ตอนจบ)