I am Also Mother
นักแสดง :Lee In-hye, Woo Hee-jin, Alex Chu, Park Joon-hyuk
เนื้อเรื่องย่อ :เรื่องราวของหญิงสาวที่กลายมาเป็นแม่อุ้มบุญเนื่องจากปัญหาทางการเงิน แม้เธอจะเป็นเพียงแม่อุ้มบุญ แต่ก็ต้องเจอกับช่วงเวลายากลำบากในการปล่อยลูกของตัวเองไป คนที่จ้างเธอเลี้ยงลูกของเธอด้วยความรักก็จริง แต่เธอก็ยังไม่มั่นใจเพราะคนที่จ้างไม่ใช่แม่ผู้ให้กำเนิด

ซีรีส์เกาหลี I am Also Mother
I am Also Mother:ตอนที่ 60
I am Also Mother:ตอนที่ 59
I am Also Mother:ตอนที่ 58
I am Also Mother:ตอนที่ 57
I am Also Mother:ตอนที่ 56
I am Also Mother:ตอนที่ 55
I am Also Mother:ตอนที่ 54
I am Also Mother:ตอนที่ 53
I am Also Mother:ตอนที่ 52
I am Also Mother:ตอนที่ 51
I am Also Mother:ตอนที่ 50
I am Also Mother:ตอนที่ 49
I am Also Mother:ตอนที่ 48
I am Also Mother:ตอนที่ 47
I am Also Mother:ตอนที่ 46
I am Also Mother:ตอนที่ 45
I am Also Mother:ตอนที่ 44
I am Also Mother:ตอนที่ 43
I am Also Mother:ตอนที่ 42
I am Also Mother:ตอนที่ 41
I am Also Mother:ตอนที่ 40
I am Also Mother:ตอนที่ 39
I am Also Mother:ตอนที่ 38
I am Also Mother:ตอนที่ 37
I am Also Mother:ตอนที่ 36
I am Also Mother:ตอนที่ 35
I am Also Mother:ตอนที่ 34
I am Also Mother:ตอนที่ 33
I am Also Mother:ตอนที่ 32
I am Also Mother:ตอนที่ 31
I am Also Mother:ตอนที่ 30
I am Also Mother:ตอนที่ 29
I am Also Mother:ตอนที่ 28
I am Also Mother:ตอนที่ 27
I am Also Mother:ตอนที่ 26
I am Also Mother:ตอนที่ 25
I am Also Mother:ตอนที่ 24
I am Also Mother:ตอนที่ 23
I am Also Mother:ตอนที่ 22
I am Also Mother:ตอนที่ 21
I am Also Mother:ตอนที่ 20
I am Also Mother:ตอนที่ 19
I am Also Mother:ตอนที่ 18
I am Also Mother:ตอนที่ 17
I am Also Mother:ตอนที่ 16
I am Also Mother:ตอนที่ 15
I am Also Mother:ตอนที่ 14
I am Also Mother:ตอนที่ 13
I am Also Mother:ตอนที่ 12
I am Also Mother:ตอนที่ 11
I am Also Mother:ตอนที่ 10
I am Also Mother:ตอนที่ 9
I am Also Mother:ตอนที่ 8
I am Also Mother:ตอนที่ 7
I am Also Mother:ตอนที่ 6
I am Also Mother:ตอนที่ 5
I am Also Mother:ตอนที่ 4
I am Also Mother:ตอนที่ 3
I am Also Mother:ตอนที่ 2
I am Also Mother:ตอนที่ 1