Happy-Magistrate-P

เรื่องย่อ:Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ) เมื่อนายอำเภอผู้มารับตำแหน่งโดนลอบฆ่า สองตัวแสบจึงสวมรอยมาเป็นนายอำเภอ ความป่วนจึงบังเกิด ฮาไปกับการไขคดีช่วยชาวบ้านสุดแปลก ที่งานนี้ต้องใช้ไหวพริบล้วนๆ ป่วนแน่ๆ Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.30 – 14.30 น. ออกอากาศช่อง Amarin

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ)[พากย์ไทย]
1 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 1
2 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 2
3 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 3
4 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 4
5 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 5
6 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 6
7 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 7
8 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 8
9 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 9
10 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 10
11 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 11
12 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 12
13 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 13
14 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 14
15 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 15
16 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 16
17 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 17
18 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 18
19 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 19
20 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 20
21 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 21
22 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 22
23 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 23
24 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 24
25 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 25
26 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 26
27 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 27
28 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 28
29 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 29
30 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 30
31 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 31
32 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 32
33 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 33
34 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 34
35 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 35
36 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 36
37 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 37
38 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 38
39 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 39
40 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 40
41 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 41
42 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 42
43 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 43
44 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 44
45 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 45
46 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 46
47 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 47
48 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 48
49 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 49
50 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 50
51 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 51
52 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 52
53 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 53
54 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 54
55 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 55
56 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 56
57 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 57
58 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 58
59 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 59
60 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 60
61 Happy Magistrate (นายอำเภอกำมะลอ):ตอนที่ 61
62 (รออัพเดท)
63 (รออัพเดท)
64 (รออัพเดท)
65 (รออัพเดท)
66
67
68
69
70