HanumanP3

หนุมาน เป็นลิงที่มีฤทธิ์มาก สามารถสำแดงเดชต่าง ๆ ได้หลายประการ เช่น การขยายร่างกายให้ใหญ่โต การยืดหางให้ยาว เป็นต้น นอกจากนี้ หนุมานยังได้ชื่อว่าเป็นอมตะ คือ ไม่มีวันตาย เนื่องจากเป็นบุตรของพระพาย (ลม) กับนางสวาหะ ด้วยเหตุนี้ เมื่อหนุมานมีอันตรายถึงตายแล้ว เพียงแค่มีลมพัดมา หนุมานก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ ด้วยอำนาจของพระพายผู้เป็นบิดา
บุคลิกของหนุมานเป็นตัวแทนของชายหนุ่มทั่วไป คือ รูปงาม มีนิสัยเจ้าชู้ และ มีภรรยามาก เช่น นางสุพรรณมัจฉา ทั้งคู่มีบุตรด้วยกันหนึ่งตน คือ มัจฉานุ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง ลิงเผือกกับปลา นั่นคือ มีกายเป็นลิงเผือกเหมือนหนุมาน แต่หางนั้น กลับเป็นหางของปลา นางเบญกาย บุตรีของพญาพิเภก หนุมานได้นางเบญกายตอนที่ นางเบญกายจำแลงกายเป็นศพของ นางสีดาลอยทวนน้ำมา เพื่อหลอกพระรามให้เสียพระทัย แต่ภายหลังกลนี้ถูกจับได้ พระรามจึงให้หนุมานพานางเบญจกายไปส่งกลับเมือง ซึ่งทั้งคู่มีลูกด้วยกัน ชื่อว่า อสุรผัด

ตอนที่ หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 201-300 [พากย์ไทย]
200 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 200
201 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 201
202 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 202
203 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 203
204 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 204
205 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 205
206 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 206
207 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 207
208 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 208
209 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 209
210 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 210
211 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 211
212 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 212 [ตอนจบ]


Devon Ke Dev Mahadev(ศิวะมหาเทพ)[พากย์ไทย]:ตอนที่ 1-100
Devon Ke Dev Mahadev(ศิวะมหาเทพ)[พากย์ไทย]:ตอนที่ 101-200
Devon Ke Dev Mahadev(ศิวะมหาเทพ)[พากย์ไทย]:ตอนที่ 201-212 [จบ]