maxresdefault (2)1

หนุมาน เป็นลิงที่มีฤทธิ์มาก สามารถสำแดงเดชต่าง ๆ ได้หลายประการ เช่น การขยายร่างกายให้ใหญ่โต การยืดหางให้ยาว เป็นต้น นอกจากนี้ หนุมานยังได้ชื่อว่าเป็นอมตะ คือ ไม่มีวันตาย เนื่องจากเป็นบุตรของพระพาย (ลม) กับนางสวาหะ ด้วยเหตุนี้ เมื่อหนุมานมีอันตรายถึงตายแล้ว เพียงแค่มีลมพัดมา หนุมานก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ ด้วยอำนาจของพระพายผู้เป็นบิดา
บุคลิกของหนุมานเป็นตัวแทนของชายหนุ่มทั่วไป คือ รูปงาม มีนิสัยเจ้าชู้ และ มีภรรยามาก เช่น นางสุพรรณมัจฉา ทั้งคู่มีบุตรด้วยกันหนึ่งตน คือ มัจฉานุ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง ลิงเผือกกับปลา นั่นคือ มีกายเป็นลิงเผือกเหมือนหนุมาน แต่หางนั้น กลับเป็นหางของปลา นางเบญกาย บุตรีของพญาพิเภก หนุมานได้นางเบญกายตอนที่ นางเบญกายจำแลงกายเป็นศพของ นางสีดาลอยทวนน้ำมา เพื่อหลอกพระรามให้เสียพระทัย แต่ภายหลังกลนี้ถูกจับได้ พระรามจึงให้หนุมานพานางเบญจกายไปส่งกลับเมือง ซึ่งทั้งคู่มีลูกด้วยกัน ชื่อว่า อสุรผัด

ตอนที่ หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 101-200 [พากย์ไทย]
100 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 100
101 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 101
102 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 102
103 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 103
104 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 104
105 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 105
106 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 106
107 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 107
108 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 108
109 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 109
110 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 110
111 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 111
112 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 112
113 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 113
114 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 114
115 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 115
116 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 116
117 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 117
118 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 118
119 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 119
120 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 120
121 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 121
122 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 122
123 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 123
124 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 124
125 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 125
126 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 126
127 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 127
128 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 128
129 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 129
130 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 130
131 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 131
132 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 132
133 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 133
134 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 134
135 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 135
136 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 136
137 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 137
138 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 138
139 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 139
140 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 140
141 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 141
142 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 142
143 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 143
144 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 144
145 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 145
146 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 146
147 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 147
148 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 148
149 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 149
150 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 150
151 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 151
152 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 152
153 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 153
54 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 154
155 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 155
156 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 156
157 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 157
158 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 158
159 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 159
160 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 160
161 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 161
162 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 162
163 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 163
164 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 164
165 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 165
166 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 166
167 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 167
168 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 168
169 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 169
170 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 170
171 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 171
172 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 172
173 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 173
174 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 174
175 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 175
176 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 176
177 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 177
178 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 178
179 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 179
180 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 180
181 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 181
182 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 182
183 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 183
184 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 184
185 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 185
186 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 186
187 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 187
188 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 188
189 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 189
190 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 190
191 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 191
192 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 192
193 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 193
194 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 194
195 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 195
196 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 196
197 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 197
198 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 198
199 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 199
200 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 200
201 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 201


Devon Ke Dev Mahadev(ศิวะมหาเทพ)[พากย์ไทย]:ตอนที่ 1-100
Devon Ke Dev Mahadev(ศิวะมหาเทพ)[พากย์ไทย]:ตอนที่ 101-200
Devon Ke Dev Mahadev(ศิวะมหาเทพ)[พากย์ไทย]:ตอนที่ 201-212 [จบ]