HanumanIII

หนุมาน เป็นลิงที่มีฤทธิ์มาก สามารถสำแดงเดชต่าง ๆ ได้หลายประการ เช่น การขยายร่างกายให้ใหญ่โต การยืดหางให้ยาว เป็นต้น นอกจากนี้ หนุมานยังได้ชื่อว่าเป็นอมตะ คือ ไม่มีวันตาย เนื่องจากเป็นบุตรของพระพาย (ลม) กับนางสวาหะ ด้วยเหตุนี้ เมื่อหนุมานมีอันตรายถึงตายแล้ว เพียงแค่มีลมพัดมา หนุมานก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ ด้วยอำนาจของพระพายผู้เป็นบิดา
บุคลิกของหนุมานเป็นตัวแทนของชายหนุ่มทั่วไป คือ รูปงาม มีนิสัยเจ้าชู้ และ มีภรรยามาก เช่น นางสุพรรณมัจฉา ทั้งคู่มีบุตรด้วยกันหนึ่งตน คือ มัจฉานุ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง ลิงเผือกกับปลา นั่นคือ มีกายเป็นลิงเผือกเหมือนหนุมาน แต่หางนั้น กลับเป็นหางของปลา นางเบญกาย บุตรีของพญาพิเภก หนุมานได้นางเบญกายตอนที่ นางเบญกายจำแลงกายเป็นศพของ นางสีดาลอยทวนน้ำมา เพื่อหลอกพระรามให้เสียพระทัย แต่ภายหลังกลนี้ถูกจับได้ พระรามจึงให้หนุมานพานางเบญจกายไปส่งกลับเมือง ซึ่งทั้งคู่มีลูกด้วยกัน ชื่อว่า อสุรผัด

ตอนที่ หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan)[พากย์ไทย]
1 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 1
2 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 2
3 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 3
4 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 4
5 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 5
6 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 6
7 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 7
8 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 8
9 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 9
10 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 10
11 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 11
12 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 12
13 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 13
14 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 14
15 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 15
16 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 16
17 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 17
18 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 18
19 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 19
20 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 20
21 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 21
22 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 22
23 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 23
24 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 24
25 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 25
26 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 26
27 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 27
28 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 28
29 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 29
30 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 30
31 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 31
32 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 32
33 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 33
34 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 34
35 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 35
36 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 36
37 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 37
38 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 38
39 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 39
40 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 40
41 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 41
42 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 42
43 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 43
44 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 44
45 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 45
46 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 46
47 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 47
48 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 48
49 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 49
50 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 50
51 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 51
52 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 52
53 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 53
54 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 54
55 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 55
56 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 56
57 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 57
58 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 58
59 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 59
60 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 60
61 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 61
62 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 62
63 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 63
64 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 64
65 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 65
66 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 66
67 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 67
68 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 68
69 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 69
70 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 70
71 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 71
72 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 72
73 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 73
74 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 74
75 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 75
76 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 76
77 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 77
78 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 78
79 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 79
80 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 80
81 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 81
82 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 82
83 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 83
84 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 84
85 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 85
86 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 86
87 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 87
88 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 88
89 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 89
90 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 90
91 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 91
92 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 92
93 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 93
94 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 94
95 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 95
96 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 96
97 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 97
98 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 98
99 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 99
100 หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 100
หนุมาน สงครามมหาเทพ(Mahabali Hanumaan):ตอนที่ 101


Devon Ke Dev Mahadev(ศิวะมหาเทพ)[พากย์ไทย]:ตอนที่ 1-100
Devon Ke Dev Mahadev(ศิวะมหาเทพ)[พากย์ไทย]:ตอนที่ 101-200
Devon Ke Dev Mahadev(ศิวะมหาเทพ)[พากย์ไทย]:ตอนที่ 201-212 [จบ]