Grimm-Season-5z

เมื่อคุณป้าของ นิค เบิร์คฮาร์ด มาเยี่ยมเขา ชีวิตของนิคก็เริ่มผกผัน ป้าของเขาเปิดเผยว่า บรรพบุรุษของครอบครัวสืบเชื้อสายมาจาก”นักล่า”ที่รู้จักกันในชื่อ “Grimms” ผู้มีหน้าที่ต่อสู้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับมนุษยชาติจากสัตว์ประหลาดเหนือธรรมชาติต่างๆ เมื่อ นิค ขุดลึกลงไปในประวัติของครอบครัว เขาก็ตระหนักว่าเขาจะต้องรับผิดชอบเพื่อสืบทอดงานของบรรพบุรุษของเขา และแล้ว เรื่องราวที่เหนือกว่าจินตนาการจากนิทานของ Brothers Grimm ก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่เกินความจริงไปทั้งสิ้น

ตอนที่ กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5)[ซับไทย]
1 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 1
2 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 2
3 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 3
4 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 4
5 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 5
6 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 6
7 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 7
8 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 8
9 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 9
10 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 10
11 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 11
12 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 12
13 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 13
14 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 14
15 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 15
16 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 16
17 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 17
18 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 18
19 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 19
20 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 20
21 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 21
22 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5):ตอนที่ 22


กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 1 (Grimm Season 1)(22ตอนจบ)[พากษ์ไทย]
กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 2 (Grimm Season 2)(22ตอนจบ)[พากษ์ไทย]
กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 3 (Grimm Season 3)(22ตอนจบ)[พากษ์ไทย]
กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4)(22ตอนจบ)[พากษ์ไทย]
กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5)(22ตอนจบ)[ซับไทย]