Grimm-Sz4

เรื่องย่อ กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4) เมื่อ Nick ได้ไปเยี่ยมคุณป้าของเขา ชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เมื่อป้าแท้ๆของเขาเปิดเผยว่า ครอบครัวของเขาเป็นทายาทที่สืบเชื้อสายมาจาก “นักล่า” ที่รู้จักกันในนาม Grimms ผู้ที่มีหน้าที่ต่อสู้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้มนุษยชาติจากสัตว์ประหลาดเหนือธรรมชาติต่างๆ และเมื่อ Nick ขุดลึกลงไปในประวัติของครอบครัว เขาได้ตระหนักว่าตัวเองจะต้องรับผิดชอบ เพื่อสืบทอดหน้าที่ของบรรพบุรุษ ซึ่งเรื่องราวที่เหนือกว่าจินตนาการจากนิทานของ Brothers Grimm

ตอนที่ กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4)[พากย์ไทย]
1 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 1
2 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 2
3 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 3
4 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 4
5 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 5
6 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 6
7 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 7
8 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 8
9 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 9
10 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 10
11 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 11
12 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 12
13 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 13
14 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 14
15 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 15
16 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 16
17 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 17
18 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 18
19 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 19
20 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 20
21 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 21
22 กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4):ตอนที่ 22

กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 1 (Grimm Season 1)(22ตอนจบ)[พากษ์ไทย]
กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 2 (Grimm Season 2)(22ตอนจบ)[พากษ์ไทย]
กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 3 (Grimm Season 3)(22ตอนจบ)[พากษ์ไทย]
กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 4 (Grimm Season 4)(22ตอนจบ)[พากษ์ไทย]
กริมม์ ยอดนักสืบนิทานสยอง ปี 5 (Grimm Season 5)(22ตอนจบ)[ซับไทย]