อวิ๋นจงเกอ บทเพลงแห่งเมฆา Yun Zhong Ge

เรื่องย่อ บันทึกรักข้ามภพ
จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อจู่ๆหนุ่มเจ้าสำราญแห่งยุคปัจจุบันได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต แต่การย้อนเวลาครั้งนี้เขากลับต้องอยู่ในร่างของเพศหญิง แถมยังเป็นถึงพระชายาขององค์รัชทายาทอีก บันทึกหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ได้เริ่มขึ้นแล้ว

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.1 ตอนที่ 1
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.2 ตอนที่ 2
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.3 ตอนที่ 3
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.4 ตอนที่ 4
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.5 ตอนที่ 5
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.6 ตอนที่ 6
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.7 ตอนที่ 7
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.8 ตอนที่ 8
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.9 ตอนที่ 9
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.10 ตอนที่ 10
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.11 ตอนที่ 11
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.12 ตอนที่ 12
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.13 ตอนที่ 13
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.14 ตอนที่ 14
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.15 ตอนที่ 15
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.16 ตอนที่ 16
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.17 ตอนที่ 17
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.18 ตอนที่ 18
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.19 ตอนที่ 19
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.20 ตอนที่ 20
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.21 ตอนที่ 21
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.22 ตอนที่ 22
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.23 ตอนที่ 23
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.24 ตอนที่ 24
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.25 ตอนที่ 25
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.26 ตอนที่ 26
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.27 ตอนที่ 27
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.28 ตอนที่ 28
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.29 ตอนที่ 29
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.30 ตอนที่ 30
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.31 ตอนที่ 31
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.32 ตอนที่ 32
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.33 ตอนที่ 33
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.34 ตอนที่ 34
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.35 ตอนที่ 35 ตอนจบแบบ 1
ซีรี่ย์จีน บันทึกรักข้ามภพ ซับไทย Ep.36 ตอนที่ 36 ตอนจบแบบ 2

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]