game-of-thrones-seasonz-6

เรื่องย่อ
ในขณะที่สงครามกลางเมืองก่อตัวขึ้น ระหว่างหลายตระกูลชนชั้นสูงในเวสเตอรอส ลูกหลานของอดีตผู้ปกครองเมืองพยายามกู้คืนอำนาจ ในขณะที่ลืมการแข่งขันกันทางเชื้อชาติ และหันมาทำลายกันเหมือนเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วทางตอนเหนือ

ตอนที่ Game Of Thrones Season 6 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 6[พากย์ไทย][10ตอนจบ]
1 Game Of Thrones Season 6 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 6 ตอนที่ 1
2 Game Of Thrones Season 6 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 6 ตอนที่ 2
3 Game Of Thrones Season 6 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 6 ตอนที่ 3
4 Game Of Thrones Season 6 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 6 ตอนที่ 4
5 Game Of Thrones Season 6 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 6 ตอนที่ 5
6 Game Of Thrones Season 6 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 6 ตอนที่ 6
7 Game Of Thrones Season 6 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 6 ตอนที่ 7
8 Game Of Thrones Season 6 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 6 ตอนที่ 8
9 Game Of Thrones Season 6 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 6 ตอนที่ 9
10 Game Of Thrones Season 6 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 6 ตอนที่ 10 (ตอนจบ)


Game Of Throиes(มหาศึกชิงบัลลังก์)
Game Of Throиes Seasoи 1 [พากย์ไทย]
Game Of Throиes Season 2 [พากย์ไทย]
Game Of Throиes Seasoи 3 [พากย์ไทย]
Game Of Throиes Seasoи 4 [พากย์ไทย]
Game Of Throиes Seasoи 5 [พากย์ไทย]
Game Of Throиes Seasoи 6 [พากย์ไทย] [ซับไทย]
Game Of Throиes Seasoи 7 [พากย์ไทย]
Game Of Throиes Seasoи 8 [พากย์ไทย] [ซับไทย]