Fringez

Fringe (ฟรินจ์ มิติพิศวง) เป็นเรื่องราวการสืบสวนเกี่ยวกับคดีที่แปลกประ หลาดเหนือธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก โดยมีใครบางคน อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้และกำลังใช้โลกใบนี้ เป็นเสมือนห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของตนโดยมี จุดประสงค์บางอย่างซ่อนเร้นอยู่ Fringe (ฟรินจ์ มิติพิศวง)

 

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 1

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 2

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 3

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 4

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 5

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 6

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 7

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 8

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 9

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 10

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 11

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 12

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 13

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 14

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 15

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 16

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 17

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 18

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 19

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 20

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 21

ฟรินจ์ มิติพิศวง (Fringe) : ตอนที่ 22 (ตอนจบ)