Flowers-of-the-Prison-P

เรื่องย่อ:อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison) หญิงสาวท้องแก่ได้หลบหนีออกจากคุก แต่กลับถูกไล่ล่าหมายเอาชีวิต จนในที่สุดนางได้คลอดลูกแล้วเสียชีวิตลง ลูกของนางกลายเป็นเด็กไร้ญาติ จึงถูกมาเลี้ยงไว้ที่เรือนจำ มีชื่อว่า อ๊กยอ หญิงสาวที่เกิดในคุก เป็นเด็กที่ฉลาดเกินวัย เพราะได้รับความรู้มากมายจากเหล่าผู้ต้องขังที่มีความสามารถและมีการศึกษาสูง ทำให้อ๊กยอได้เรียนรู้กฏหมายโชซอนและภาษาต้าหมิง สร้างความประหลาดใจแก่ผู้พิพากษาและผู้คุมขังเป็นอย่างยิ่ง ความฝันของอ๊กยอคือการทำงานในหน่วยพิทักษ์สันติราษฎร์ เพราะต้องการสืบให้รู้ว่าใครคือแม่ของนาง และใครทำให้แม่ของนางตาย อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน ออกอากาศวัน จันทร์-พฤหัสบดี 19.15-20.15 น.วันศุกร์ 19.00-20.00 น.ทางช่อง 3Family

ตอนที่ ซีรี่ย์เกาหลี อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison)
1 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 1
2 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 2
3 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 3
4 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 4
5 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 5
6 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 6
7 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 7
8 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 8
9 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 9
10 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 10
11 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 11
12 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 12
13 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 13
14 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 14
15 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 15
16 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 16
17 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 17
18 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 18
19 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 19
20 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 20
21 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 21
22 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 22
23 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 23
24 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 24
25 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 25
26 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 26
27 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 27
28 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 28
29 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 29
30 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 30
31 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 31
32 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 32
33 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 33
34 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 34
35 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 35
36 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 36
37 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 37
38 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 38
39 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 39
40 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 40
41 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 41
42 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 42
43 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 43
44 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 44
45 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 45
46 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 46
47 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 47
48 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 48
49 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 49
50 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 50
51 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 51
52 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 52
53 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 53
54 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 54
55 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 55
56 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 56
57 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 57
58 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 58
59 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 59
60 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 60
61 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 61
62 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 62
63 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 63
64 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 64
65 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 65
66 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 66
67 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 67
68 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 68
69 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 69
70 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 70
71 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 71
72 อ๊กยอ ผู้พิทักษ์แห่งโชซอน (Flowers of the Prison):ตอนที่ 72 [ตอนจบ]