Empress-Ki-VI

Detail :Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน) ซึงนังหญิงสาวผู้มีอำนาจสั่นคลอนบัลลังก์ของสองอาณาจักร มีชีวิตในวัยเด็กที่รันทด ต้องหนีการตามล่าเพื่อถูกนำไปขายให้กับแคว้นหยวน ซึงนังจึงได้ปลอมตัวเป็นชายและต่อมาได้กลายเป็นหัวหน้ากลุ่มรับทำงานทุกอย่าง เพื่อนำเงินที่ได้ไปไถ่ตัวหญิงสาวที่ถูกขายไปยังแคว้นหยวน โชคชะตาทำให้ซึงนังได้พบกับองค์รัชทายาทแห่งโครยอที่ปลอมพระองค์มาสืบเรื่องลับ และโชคชะตาก็ได้เล่นตลกกับซึงนังอีกครั้งเมื่อได้พบกับฮ่องเต้แห่งแคว้นหยวน รักสามเส้านี้จะจบเช่นไร และเส้นทางการขึ้นสู่การเป็นองค์จักรพรรดินีของกีซึงนังจะมีอุปสรรคเพียงใด Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน)

ตอนที่ Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน)[พากย์ไทย]
1 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 1
2 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 2
3 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 3
4 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 4
5 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 5
6 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 6
7 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 7
8 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 8
9 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 9
10 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 10
11 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 11
12 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 12
13 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 13
14 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 14
15 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 15
16 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 16
17 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 17
18 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 18
19 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 19
20 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 20
21 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 21
22 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 22
23 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 23
24 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 24
25 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 25
26 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 26
27 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 27
28 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 28
29 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 29
30 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 30
31 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 31
32 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 32
33 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 33
34 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 34
35 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 35
36 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 36
37 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 37
38 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 38
39 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 39
40 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 40
41 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 41
42 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 42
43 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 43
44 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 44
45 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 45
46 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 46
47 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 47
48 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 48
49 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 49
50 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 50
51 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 51
52 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 52
53 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 53
54 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 54
55 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 55
56 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 56
57 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 57
58 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 58
59 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 59
60 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 60
61 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 61
62 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 62
63 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 63
64 Empress Ki (กีซึงนัง จอมนางสองแผ่นดิน):ตอนที่ 64 [ตอนจบ]