Deserving-of-the-Name-P

เรื่องย่อ:ซีรี่ย์ Deserving of the Name :หมออายุรเวทของยุคโชซอนที่ถูกปิดกันความสามารถเนื่องจากฐานะลูกเมียที่เดินทางข้ามเวลามา 400 ปีมาในยุคปัจจุบันมายังกรุงโซล เขาได้พบกับแพทย์สมัยใหม่ที่แอบซ่อนความลับภายใต้ความเยือกเย็นของเธอ

ตอนที่ ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย(16 ตอนจบ)
1 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย:ตอนที่ 16 [ตอนจบ]