Deep-Rooted-Treez

เรื่องราวของ กษัตริย์ลีโท ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจของอดีตพระราชาผู้เป็นบิดา ทั้ง 2 มักมีแนวความคิดที่ขัดแย้งกันอยู่เสมอ เมื่ออดีตพระราชาชอบเข่นฆ่าขุนนางและยังเกิดผู้บริสุทธิ์อย่างเลือดเย็นจนเป็นสาเหตุให้เกิดการฆาตกรรมใต้เท้าชิมวอนบิดาของพระมเหสีในสมัยนั้น และเกิดเหตุการณ์ปลอมแปลงสาส์นจนทำให้พ่อของ คัง เชยุน ทาสที่ไม่รู้หนังสือต้องมาเสียชีวิตแบบไม่รู้สาเหตุ โดยที่ กษัตริย์ลีโท เป็นคนแอบช่วย คัง เชยุน ไว้ในวัยเด็กจากการเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมในครั้งนั้น Deep Rooted Tree (จอมกษัตริย์ตำนานอักษร) ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี Deep Rooted Tree (จอมกษัตริย์ตำนานอักษร)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 1
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 2
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 3
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 4
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 5
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 6
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 7
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 8
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 9
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 10
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 11
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 12
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 13
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 14
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 15
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 16
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 17
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 18
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 19
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 20
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 21
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 22
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 23
ซีรี่ย์เกาหลี จอมกษัตริย์ตำนานอักษร (Deep Rooted Tree): ตอนที่ 24 (ตอนจบ)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]