Dance-Sports-Girls-P

เรื่องย่อ:Dance Sports Girls บอกเล่าเรื่องราวของสาวๆ ในโรงเรียนมัธยมกอเจ ซึ่งมีความฝันที่แตกต่างกันและเตรียมพร้อมรับงานที่อู่ต่อเรือ ถึงแม้ว่าเกรดของพวกเธอจะน้อย แต่พวกเธอก็มีความพยายามที่จะกลายเป็นนักเต้นที่ดี