Chinese-Detective-P

Detail :Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ) ต้วนผิงที่ภายนอกดูสุภาพเรียบร้อย แต่ในใจกลับเด็ดเดี่ยว วิเคราะห์แรงจูงใจการฆาตกรรม โดยเริ่มต้นจากประสบการณ์การใช้ชีวิต ลงมือพิสูจน์หลักฐานจากหลักศีลธรรมจรรยา ตามหลักทำนองคลองธรรม และเมิ่งเทียนฉู่ผู้ซึ่งมีฐานะแปลกประหลาด มีความเป็นมาอันลึกลับ ไมรู้เรื่องมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติของจีนเลย ใช้หลักกายวิภาคศาสตร์ ศึกษาร่องรอย ความรู้เรื่องภาพวาดและประติมากรรม เทคนิคการสร้างเครื่องจักรกลต่าง ๆ และเทคนิคการไขคดีสุดพิสดาร ซึ่งทั้ง 2 คนร่วมมือกันโดยใช้วิธีที่ต่างกันของแต่ละคนในการไขคดีต่าง ๆ Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ)

ตอนที่ Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ)[พากย์ไทย][30ตอนจบ]
1 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 1
2 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 2
3 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 3
4 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 4
5 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 5
6 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 6
7 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 7
8 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 8
9 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 9
10 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 10
11 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 11
12 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 12
13 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 13
14 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 14
15 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 15
16 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 16
17 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 17
18 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 18
19 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 19
20 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 20
21 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 21
22 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 22
23 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 23
24 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 24
25 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 25
26 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 26
27 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 27
28 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 28
29 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 29
30 Chinese Detective (สองพยัคฆ์นักสืบ):ตอนที่ 30 [ตอนจบ]