Chicago Med season 3
นักแสดง :
Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, Torrey DeVitto
เนื้อเรื่องย่อ :
Chicago Med ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ซีรี่ส์ที่ Spin-off ออกมาจากซีรี่ส์แฟรนไชส์ Chicago 4 เรื่อง ได้แก่ Chicago Fire ที่ว่าด้วยเรื่องของนักผจญเพลิงในชิคาโก้, Chicago P.D. ที่ว่าด้วยเรื่องของตำรวจสายสืบในชิคาโก้, Chicago Justice ที่ว่าด้วยเรื่องของการว่าความในศาล และเรื่องนี้ Chicago Med ที่ว่าด้วยเรื่องของเหล่าเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลกลางของชิคาโก้ รวมไปถึงเบื้องหลังและเรื่องราวส่วนตัวของพวกเขาเหล่านั้นด้วย
Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3) ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.35-11.30 น. ทางช่อง mono 29

ตอนที่ ซีรีส์ฝรั่ง Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3)
1 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 1
2 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 2
3 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 3
4 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 4
5 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 5
6 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 6
7 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 7
8 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 8
9 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 9
10 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 10
11 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 11
12 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 12
13 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 13
14 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 14
15 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 15
16 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 16
17 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 17
18 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 18
19 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 19
20 Chicago Med season 3 (ทีมแพทย์ยื้อมัจจุราช ปี 3):ตอนที่ 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30