ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ xx1xx

Ashes-of-love-M

เนื้อเรื่องย่อ:Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ) โศกนาฏกรรมความรักความแค้นของเทพเซียนอันน่าตราตรึงใจ จิ่นมี่ บุตรสาวของเทพธิดาแดนบุปผาและเทพวารี นางช่างใสซื่อไร้เดียงสา จนเมื่อได้พบกับเขา ซวี่เฟิ่ง วิหคเทพอัคคี ความร้อนรุ่มดั่งไฟสุมของทั้งสองจึงได้เริ่มก่อกำเนิดขึ้น Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ) ทว่าทุกอย่างไฉนเลยจะสุขสมหวังได้ง่ายๆ เมื่อมังกรเทพรัตติกาล ลุ่นอวี้ หรือเซียนปลาน้อย ผู้มีภูมิหลังอันน่ารันทด เขาคือคู่หมั้นหมายของจิ่นมี่ที่รักนางสุดหัวใจจนยอมทำทุกวิถีทางเพียงเพื่อให้ได้นางมาครอบครอง Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ) การต่อสู้ฟาดฟันระหว่างพี่น้อง เทพเซียน มารปิศาจ มีเพียงนางเท่านั้นที่สามารถหยุดหายนะครานี้ได้

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ)[ซับไทย]
1 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 29
30 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 30
31 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 31
32 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 32
33 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 33
34 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 34
35 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 35
36 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 36
37 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 37
38 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 38
39 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 39
40 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 40
41 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 41
42 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 42
43 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 43
44 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 44
45 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 45
46 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 46
47 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 47
48 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 48-49
50 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 50
51 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 51
52 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 52
53 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 53
54 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 54
55 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 55
56 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 56
57 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 57
58 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 58
59 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 59
60 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 60
61 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 61
62 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 62
63 ซีรี่ย์จีน Ashes of love (มธุรสหวานล้ำ):ตอนที่ 63 [ตอนจบ]