APB

APB ตำรวจสมองกล

APB ตำรวจสมองกล ปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมแห่งศตวรรษที่ 21 กับเทคโนโลยีสุดไฮเทค กำลังจะเริ่มต้นแล้ว ติดตามชม APB ตำรวจสมองกล ออกอากาศ พุธ – พฤหัสบดี ออกอากาศ เวลา 22.00 – 23.00 น. ออกอากาศทาง ช่อง true24