All-Men-are-Brothers-P

All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน) เรื่องราวตอนต้น ๆ จะกล่าวถึงที่มาของตัวละครบางตัวที่สำคัญว่า เหตุใดถึงได้เข้ามารวมกลุ่มเขาเหลียงได้ เช่น พระหลู่จื้อเซิน สื่อจิ้น หลินชง อู่ซง หลี่ขุย ซ่งเจียง เป็นต้น ส่วนกลางเรื่องจนถึงท้ายเรื่องนั้น จะเกี่ยวข้องกับ การที่เหล่าผู้กล้าแห่งเขาเหลียงต้องออกไปปราบปรามกบฏกลุ่มต่าง ๆ ทั่วแผ่นดิน ตามราชโองการของฮ่องเต้ (ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นแผนหลอกใช้ของเกาฉิวอีกที) การไปปราบกบฏกลุ่มต่าง ๆ นั้น แสดงถึงการรบโดยขาดการวางแผนอย่างดี จนทำให้สูญเสียผู้กล้าไปมากมายอย่างน่าเสียดาย เพราะผู้กล้าหลายคนเสียชีวิตจากกับดักต่าง ๆ เป็นอันมาก และเป็นการรบที่รบเสียจนแทบไม่ได้หยุดหย่อน ผู้กล้าบางคนทนไม่ไหวแยกตัวออกไปจากกลุ่ม ในท้ายที่สุด ซ่งเจียงก็ปราบกบฏทั่วแผ่นดินได้หมด ฮ่องเต้จึงได้พระราชทานเหล้าให้แก่ซ่งเจียง แต่เกาฉิวได้แอบใส่ยาพิษไปในเหล้าด้วย ทำให้ซ่งเจียงเสียชีวิต จึงทำให้ไม่สามารถรวมตัวผู้กล้าที่รอดชีวิตจากศึกครั้งนี้ได้อีก และเหล่าผู้กล้าที่เหลือก็ถูกเกาฉิวสังหารไปทีละคนจนหมด แต่ว่าเวลาต่อมา จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจงทรงพระสุบินว่า เหล่าผู้กล้าแห่งเขาเหลียงได้รุมว่ากล่าวประณามพระองค์ว่า อ่อนแอ และหูเบา พร้อมกันรุมทำร้ายพระองค์จนถึงกับสะดุ้งตื่นจากพระบรรทม หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ตั้งศาลเจ้าให้แก่เหล่าผู้กล้าแห่งเขาเหลียงเพื่อระลึกความกล้าหาญและความจงรักภักดีต่อแผ่นดินเป็นต้นมา

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน)[พากย์ไทย]
1 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 29
30 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 30
31 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 31
32 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 32
33 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 33
34 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 34
35 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 35
36 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 36
37 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 37
38 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 38
39 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 39
40 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 40
41 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 41
42 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 42
43 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 43
44 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 44
45 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 45
46 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 46
47 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 47
48 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 48
49 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 49
50 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 50
51 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 51
52 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 52
53 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 53
54 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 54
55 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 55
56 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 56
57 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 57
58 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 58
59 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 59
60 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 60
61 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 61
62 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 62
63 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 63
64 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 64
65 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 65
66 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 66
67 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 67
68 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 68
69 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 69
70 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 70
71 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 71
72 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 72
73 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 73
74 ซีรี่ย์จีน All Men are Brothers (108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน):ตอนที่ 74 [ตอนจบ]