A-Gentleman’s-Dignityz

เรื่องย่อซีรีย์ เป็นเรื่องราวเกี้ยวกับ ความรักในวัยทำงานของคนที่มีชีวิตอยู่ในเมือง เป็นเรื่องราวของชายวัย 40 ปีสี่คน พวกเขาผ่านความรักที่ล่มสลาย ประสบความสำเร็จและความล้มเหลว คิมโดจิน สถาปนิกที่มีปากไวมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับครูโรงเรียนมัธยมที่เข้มงวด มาก โซยีซู ซึ่งเป็นกรรมการในเกมเบสบอลมือสมัครเล่น อิมแทซานเดทผู้หญิงเลือดเย็นคนหนึ่ง แต่สงสัยว่า จะมีคนอื่นอีกไหมสำหรับเขา ชอยยุนพยายามรักษาแผลใจหลังจากการสูญเสียภรรยาเจ็ดปีก่อน ลีจุงลกแต่งงานกับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเพื่อเงิน แต่อาจสูญเสียวิถีชีวิตที่สะดวกสบายของเขาในการหย่าร้าง

ตอนที่ A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):[พากย์ไทย]
1 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 1
2 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 2
3 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 3
4 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 4
5 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 5
6 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 6
7 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 7
8 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 8
9 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 9
10 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 10
11 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 11
12 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 12
13 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 13
14 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 14
15 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 15
16 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 16
17 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 17
18 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 18
19 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 19
20 A Gentleman’s Dignity(โสดกะล่อนปลิ้นปล้อนคูณ 4):ตอนที่ 20