ซีรี่ย์จีน เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม

ซีรี่ย์จีน เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม

เรื่องย่อ:

ซีรี่ย์จีน เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ในสมัยเป่ยซ่ง เปาบุ้นจิ้นขุนนางที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ถึงแม้สอบเป็นขุนนางได้แล้ว แต่ด้วยความที่พ่อแม่อายุมากแล้ว จึงยังไม่ได้เข้ารับราชการ จวบจนกระทั่งพ่อแม่จากโลกนี้ไปแล้ว ถึงได้เข้ารับราชการ เมื่อเข้ารับราชการก็ยกเลิกกฏเกณฑ์คร่ำครึในที่ว่าการ โดยนำกลองมาวางไว้หน้าที่ว่าการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาร้องทุกข์ เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.45-16.45 น. เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ออกอากาศทางช่อง 3family

ตอนที่
1 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 1
2 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 2
3 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 3
4 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 4
5 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 5
6 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 6
7 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 7
8 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 8
9 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 9
10 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 10
11 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 11
12 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 12
13 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 13
14 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 14
15 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 15
16 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 16
17 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 17
18 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 18
19 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 19
20 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 20
21 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 21
22 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 22
23 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 23
24 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 24
25 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 25
26 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 26
27 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 27
28 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 28
29 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 29
30 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 30
31 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 31
32 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 32
33 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 33
34 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 34
35 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 35
36 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 36
37 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 37
38 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 38
39 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 39
40 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 40
41 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 41
42 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 42
43 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 43
44 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 44
45 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 45
46 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 46
47 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 47
48 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 48
49 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 49
50 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 50
51 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 51
52 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 52
53 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 53
54 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 54
55 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 55
56 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 56
57 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 57
58 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 58
59 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 59
60 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 60
61 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 61
62 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 62
63 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 63
64 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 64
65 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 65
66 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 66
67 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 67
68 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 68
69 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 69
70 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 70
71 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 71
72 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 72
73 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 73
74 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 74
75 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 75
76 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 76
77 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 77
78 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 78
79 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 79
80 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 80
81 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 81
82 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 82
83 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 83
84 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 84
85 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 85
86 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 86
87 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 87
88 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 88
89 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 89
90 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 90
91 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 91
92 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 92
93 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 93
94 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 94
95 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 95
96 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 96
97 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 97
98 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 98
99 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 99
100 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 100
101 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 101
102 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 102
103 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 103
104 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 104
105 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 105
106 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 106
107 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 107
108 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 108
109 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 109
110 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 110
111 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 111
112 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 112
113 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 113
114 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 114
115 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 115
116 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 116
117 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 117
118 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 118
119 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 119
120 เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม:ตอนที่ 120