ซีรี่ย์จีน ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร

ซีรี่ย์จีน ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร

เรื่องย่อ:

ซีรี่ย์จีน ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร (Half for the People, Half for Beauties) ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร (Half for the People, Half for Beauties) เรื่องเล่า ที่มาที่ไปของความรอบรู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของหมอฮัวโต๋ ซึ่งที่จริงเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดา มีรัก โลภ โกรธ หลง แต่ด้วยความที่เป็นคนใจดีมีเมตตา จึงศึกษาวิชาการแพทย์ แล้วออกท่องเที่ยวรักษาชีวิตคน ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร ออกอากาศเวลา 18.20 – 20.15 น.ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ทางช่อง 3family

ตอนที่
1 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 1
2 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 2
3 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 3
4 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 4
5 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 5
6 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 6
7 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 7
8 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 8
9 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 9
10 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 10
11 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 11
12 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 12
13 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 13
14 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 14
15 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 15
16 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 16
17 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 17
18 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 18
19 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 19
20 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 20
21 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 21
22 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 22
23 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 23
24 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 24
25 ฮัวโต๋ ยอดหมอแดนมังกร:ตอนที่ 25 [ตอนจบ]