อสรพิษรักข้ามภพ-01

เรื่องย่อ:อสรพิษรักข้ามภพ เรื่องราวความรักและอุปสรรคจากบุคคลที่สาม บุคคลซึ่งมีฤทธิ์มากมายเพราะหล่อนคืออสรพิษร้ายที่จะคอยขัดขวางความรักของเขาและเธอ ถึงแม้ความรักของทั้งสองคนจะโคจรมาพบเจอข้ามภพข้ามชาติ เปรียบเสมือนบุพเพสันนิวาสที่ไม่อาจมีสิ่งขวางกั้น แต่รักแท้ย่อมมีอุปสรรคเสมอ และอุปสรรคของความรักนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความร้ายกาจ เปี่ยมล้นไปด้วยอำนาจและพลังที่คอยผลาญความรักของคนทั้งสอง อสรพิษรักข้ามภพ (asoraphit rak kham phop) ออกอากาศ วันพุธ – พฤหัสบดี อสรพิษรักข้ามภพ (asoraphit rak kham phop) ออกอากาศ เวลา 21.00-22.30 น. อสรพิษรักข้ามภพ (asoraphit rak kham phop) ออกอากาศ ทางช่อง brightty

ตอนที่ ซีรี่ย์อินเดีย อสรพิษรักข้ามภพ
1 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 1
2 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 2
3 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 3
4 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 4
5 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 5
6 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 6
7 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 7
8 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 8
9 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 9
10 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 10
11 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 11
12 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 12
13 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 13
14 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 14
15 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 15
16 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 16
17 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 17
18 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 18
19 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 19
20 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 20
21 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 21
22 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 22
23 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 23
24 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 24
25 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 25
26 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 26
27 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 27
28 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 28
29 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 29
30 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 30
31 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 31
32 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 32
33 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 33
34 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 34
35 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 35
36 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 36
37 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 37
38 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 38
39 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 39
40 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 40
41 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 41
42 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 42
43 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 43
44 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 44
45 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 45
46 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 46
47 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 47
48 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 48
49 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 49
50 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 50
51 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 51
52 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 52
53 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 53
54 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 54
55 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 55
56 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 56
57 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 57
58 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 58
59 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 59
60 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 60
61 อสรพิษรักข้ามภพ:ตอนที่ 61