อภินิหาร กระบี่สามภพ The Legend of Jade Sword

ซีรี่ย์จีน อภินิหาร กระบี่สามภพ The Legend of Jade Sword

เรื่องย่อ :ซีรี่ย์จีน อภินิหาร กระบี่สามภพ The Legend of Jade Sword ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ได้ที่นี้ ช่อง Workpoin ณ อาณาจักรซื่อหมิง จอมมารผู้ชั่วร้ายกำลังหาวิธีเพื่อออกจากผนึก โดยส่งสมุนไปแทรกซึมตามเผ่าต่างๆ ด้านสำนักฝึกวิชาหยินหยาง เตี้ยนฉายรองเจ้าสำนักได้ส่งอี้เหว่ยเดินทางไปเผ่าตระกูลจี้ เพื่อส่งเทียบเชิญให้จี้หนิง; ลูกชายประมุขมาศึกษาวรยุทธ์ที่สำนัก แต่เมื่อเดินทางมาถึง เผ่าตระกูลจี้กำลังมีเรื่องบาดหมางกับเผ่ามังกรหิมะโดยมีตงชี สมุนของจอมมารบงการอยู่เบื้องหลังเพื่อชิงธาตุศิลา โดยให้หนงจือเต้าใส่ร้ายว่าจี้หนิงสังหารเฉิงจิ้นลูกชายประมุขเผ่ามังกรหิมะ ทำให้ทั้งสองเผ่าเปิดศึกปะทะกัน แต่ประมุขจี้สู้ประมุขสื่อหลีไม่ได้ ประมุขจี้จึงได้สละชีวิตของตัวเองเพื่อให้คนในเผ่าหนีรอดไปได้ ปฐมบทแห่งการล้างแค้น และการปกป้องทุกชีวิตได้เปิดฉากขึ้นแล้ว

ตอนที่
1 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 29
30 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 30
31 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 31
32 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 32
33 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 33
34 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 34
35 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 35
36 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 36
37 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 37
38 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 38
39 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 39
40 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 40
41 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 41
42 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 42
43 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 43
44 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 44
45 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 45
46 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 46
47 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 47
48 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 48
49 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 49
50 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 50
51 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 51
52 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 52
53 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 53
54 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 54
55 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 55
56 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 56
57 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 57
58 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 58
59 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 59
60 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 60
61 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 61
62 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 62
63 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 63
64 ซีรี่ย์จีน The Legeиd of Jade Sword:ตอนที่ 64

SeriesSeries