ซีรี่ย์จีน องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ xx1xx

ซีรี่ย์จีน องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น The Stand In

ซีรี่ย์จีน องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น The Stand In

ซีรี่ย์จีน องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น The Stand In นี่คือช่วงเวลาของเหล่ายอดฝีมือจากหลากหลายอาชีพที่มารวมตัวกัน เพื่อปกป้องและคุ้มครองบุคคลสำคัญที่พลิกประวัติศาสตร์ชาติจีนนาม ด็อกเตอร์ซุนยัดเซ็น ภารกิจสำคัญของด็อกเตอร์ซุนยัดเซ็นในครั้งนี้ คือ เดินทางมาฮ่องกงเพื่อประชุมลับในการก่อตั้งกลุ่มปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ชิง แผนการนี้ล่วงรู้ถึงราชสำนัก การวางแผนลอบสังหารด็อกเตอร์ จึงดำเนินการในทันที เมื่อไหร่ที่ด็อกเตอร์มาถึง เมื่อนั้นลมหายใจของเขาต้องหมดลง เหล่าผู้กล้าเมื่อล่วงรู้แผนการของราชสำนักจึงร่วมมือกันทุกวิธีทาง เพื่อปกป้องและคุ้มกัน ด็อกเตอร์ซุนยัดเซ็น ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ให้ได้ แต่การต่อกรกับราชสำนักไม่ใช่เรื่องง่าย การคุ้มกันยิ่งยาก และอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ ศึกระหว่างประชาชนกับราชสำนักจึงเกิดขึ้นโดยมีประเทศจีนเป็นเดิมพัน

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น[พากย์ไทย]
1 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 1
2 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 2
3 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 3
4 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 4
5 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 5
6 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 6
7 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 7
8 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 8
9 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 9
10 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 10
11 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 11
12 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 12
13 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 13
14 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 14
15 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 15
16 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 16
17 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 17
18 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 18
19 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 19
20 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 20
21 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 21
22 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 22
23 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 23
24 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 24
25 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 25
26 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 26
27 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 27
28 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 28
29 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 29
30 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 30
31 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 31
32 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 32
33 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 33
34 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 34
35 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 35
36 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 36
37 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 37
38 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 38
39 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 39
40 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 40
41 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 41
42 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 42
43 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 43
44 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 44
45 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 45
46 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 46
47 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 47
48 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 48
49 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 49
50 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 50
51 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 51
52 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 52
53 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 53
54 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 54
55 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 55
56 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 56
57 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 57
58 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 58
59 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 59
60 องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น(The Stand In):ตอนที่ 60
(ตอนจบ)