Mooz

ลิงค์สำรอง
ลิงค์สำรอง
ลิงค์สำรอง
ลิงค์สำรอง
ลิงค์สำรอง

เดี่ยว (เดี่ยวไมโครโฟน) อุดม แต้พานิช
เดี่ยวไมโครโฟน1 เดี่ยวไมโครโฟน2 เดี่ยวไมโครโฟน3
เดี่ยวไมโครโฟน4
เดี่ยวไมโครโฟน 11 อุดม แต้พานิช (2015)Note Udom No.11
หมู่ โน๊ตอุดม (2016) หมู่ไมโครโฟน วาไรตี้โชว์ อุดมและผองเพื่อน
เดี่ยวไมโครโฟน 12 อุดม แต้พานิช (2018)Note Udom No.12