ละครไทย สังข์ทอง 2018(Sang Thong)

ละครไทย สังข์ทอง 2018(Sang Thong)

เรื่องย่อ:

ละครไทย สังข์ทอง 2018(Sang Thong) ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้าใครมีโอรสก็จะมอบเมืองให้ครอง อยู่มานางจันท์เทวีทรงครรภ์ เทวบุตรจุติมา เป็นพระโอรสของนาง แต่ประสูติมาเป็นหอยสังข์ นางจันทาเทวีเกิดความริษยาจึงติดสินบนโหรหลวงให้ทำนายว่าหอยสังข์จะทำให้บ้านเมืองเกิดความหายนะ ท้าวยศวิมลหลงเชื่อนางจันทาเทวี จึงจำใจต้องเนรเทศนางจันท์เทวีและหอยสังข์ไปจากเมือง สังข์ทอง (Sang Thong) ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-09.00 น. ทางช่อง 7

ตอนที่ ละครไทย Sang Thong (สังข์ทอง 2018)
1 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 1
2 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 2
3 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 3
4 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 4
5 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 5
6 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 6
7 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 7
8 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 8
9 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 9
10 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 10
11 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 11
12 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 12
13 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 13
14 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 14
15 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 15
16 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 16
17 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 17
18 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 18
19 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 19
20 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 20
21 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 21
22 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 22
23 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 23
24 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 24
25 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 25
26 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 26
27 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 27
28 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 28
29 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 29
30 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 30
31 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 31
32 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 32
33 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 33
34 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 34
35 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 35
36 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 36
37 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 37
38 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 38
39 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 39
40 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 40
41 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 41
42 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 42
43 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 43
44 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 44
45 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 45
46 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 46
47 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 47
48 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 48
49 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 49
50 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 50
51 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 51
52 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 52
53 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 53
54 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 54
55 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 55
56 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 56
57 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 57
58 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 58
59 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 59
60 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 60
61 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 61
62 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 62
63 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 63
64 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 64
65 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 65
66 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 66
67 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 67
68 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 68
69 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 69
70 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 70
71 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 71
72 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 72
73 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 73
74 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 74
75 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 75
76 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 76
77 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 77
78 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 78
79 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 79
80 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 80
81 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 81
82 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 82
83 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 83
84 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 84
85 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 85
86 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 86
87 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 87
88 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 88
89 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 89
90 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 90
91 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 91
92 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 92
93 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 93
94 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 94
95 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 95
96 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 96
97 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 97
98 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 98
99 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 99
100 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 100
101 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 101
102 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 102
103 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 103
104 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 104
105 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 105
106 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 106
107 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 107
108 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 108
109 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 109
110 Sang Thong (สังข์ทอง 2018):ตอนที่ 110 (ตอนจบ)