ซีรี่ย์อินเดีย ลิขิตแค้น แสนรัก

ซีรี่ย์อินเดีย ลิขิตแค้น แสนรัก

เรื่องย่อ:

ซีรี่ย์อินเดีย ลิขิตแค้น แสนรัก Rangrasiya ลิขิตแค้นแสนรัก เรื่องราวถ่ายทอดความรัก ความเข้มแข็ง ความเร่าร้อน กิเลส ราคะ และ ความรักที่ห้าวหาญ สาวน้อยชาวบ้านชื่อปวารตี และเจ้าหน้าที่รักษาดินแดน ชื่อ รุทธระ ทั้งสองต่างมีอุดมคติในชีวิตต่างกัน คนหนึ่งเชื่อในความรัก และอีกคนหนึ่งเกลียดทุกคนที่คิดแบบนั้น แต่เส้นทางชีวิตก็ลิขิตให้ทั้งสองได้มาพบกัน จุดเริ่มด้วยเกลียดชัง ที่ภายหลังค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความรัก เหตุการณ์ต่างๆ ที่นำพาหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาๆ อย่างปวารตีที่รอคอยรักแท้มาตลอดชีวิต มีพรหมลิขิตขีดเส้นของโชคซะตาให้มาพบรุทธระ ในวันวิหาห์ของเธอ แต่เขาก็ทำ

ตอนที่
1 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 1
2 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 2
3 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 3
4 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 4
5 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 5
6 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 6
7 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 7
8 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 8
9 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 9
10 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 10
11 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 11
12 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 12
13 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 13
14 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 14
15 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 15
16 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 16
17 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 17
18 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 18
19 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 19
20 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 20
21 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 21
22 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 22
23 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 23
24 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 24
25 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 25
26 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 26
27 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 27
28 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 28
29 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 29
30 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 30
31 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 31
32 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 32
33 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 33
34 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 34
35 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 35
36 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 36
37 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 37
38 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 38
39 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 39
40 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 40
41 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 41
42 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 42
43 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 43
44 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 44
45 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 45
46 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 46
47 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 47
48 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 48
49 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 49
50 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 50
51 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 51
52 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 52
53 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 53
54 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 54
55 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 55
56 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 56
57 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 57
58 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 58
59 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 59
60 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 60
61 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 61
62 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 62
63 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 63
64 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 64
65 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 65
66 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 66
67 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 67
68 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 68
69 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 69
70 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 70
71 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 71
72 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 72
73 ลิขิตแค้น แสนรัก (Likhit Khaen Saen Rak):ตอนที่ 73 [ตอนจบ]