ดูย้อนหลัง ละครไทย นางสิบสอง

ดูย้อนหลัง ละครไทย นางสิบสอง

เรื่องย่อ: ดูฟรี ดูย้อนหลัง ละครไทย นางสิบสอง (Nang Sip Song) ดูออนไลน์ ข่อง7 นาง สิบ สอง นานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ นนท์ และภรรยาของเขาชื่อ พราหมณี ทั้งสองมีลูกสาวถึง 12 คน ด้วยความที่ลูกเยอะฐานะทางบ้านจึงค่อย ๆ ตกต่ำลง; เงินทองที่เก็บไว้ก็หายไปหมดเนื่องจากต้องเลี้ยงดูลูกสาวทั้งสิบสองคน อยู่มาวันหนึ่งพ่อของนางสิบสองก็ได้คิดอุบายว่าจะนำลูก ๆ ทั้งสิบสองคนไปปล่อยป่า นางสิบสอง (Nang Sip Song) โดยหลอกลูกของตนว่าตนจะไปเยี่ยมญาติจะพาลูก ๆ ไปด้วย เมื่อมาถึงกลางป่าเขาก็บอกกับลูกว่าจะไปหาผลไม้มาให้กินให้ลูก ๆ เมื่อได้โอกาสเขาก็หนีไปโดยหวังว่าจะมีคนที่ดีกว่านี้มารับเลี้ยงดู นางสิบสองรอบิดาของตนจนเหนื่อย โชคดีที่นางเภาน้องคนสุดท้องที่มีความฉลาดมากกว่าพวกพี่ ๆ ได้นำข้าวตากโรยตามทางที่เดินมา; พวกนางทั้งสิบสองจึงกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย นางสิบสอง (Nang Sip Song) ออกอากาศทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-09.00 น.

ตอนที่
1 Nang Sip Song:ตอนที่ 1
2 Nang Sip Song:ตอนที่ 2
3 Nang Sip Song:ตอนที่ 3
4 Nang Sip Song:ตอนที่ 4
5 Nang Sip Song:ตอนที่ 5
6 Nang Sip Song:ตอนที่ 6
7 Nang Sip Song:ตอนที่ 7
8 Nang Sip Song:ตอนที่ 8
9 Nang Sip Song:ตอนที่ 9
10 Nang Sip Song:ตอนที่ 10
11 Nang Sip Song:ตอนที่ 11
12 Nang Sip Song:ตอนที่ 12
13 Nang Sip Song:ตอนที่ 13
14 Nang Sip Song:ตอนที่ 14
15 Nang Sip Song:ตอนที่ 15
16 Nang Sip Song:ตอนที่ 16
17 Nang Sip Song:ตอนที่ 17
18 Nang Sip Song:ตอนที่ 18
19 Nang Sip Song:ตอนที่ 19
20 Nang Sip Song:ตอนที่ 20
21 Nang Sip Song:ตอนที่ 21
22 Nang Sip Song:ตอนที่ 22
23 Nang Sip Song:ตอนที่ 23
24 Nang Sip Song:ตอนที่ 24
25 Nang Sip Song:ตอนที่ 25
26 Nang Sip Song:ตอนที่ 26
27 Nang Sip Song:ตอนที่ 27
28 Nang Sip Song:ตอนที่ 28
29 Nang Sip Song:ตอนที่ 29
30 Nang Sip Song:ตอนที่ 30
31 Nang Sip Song:ตอนที่ 31
32 Nang Sip Song:ตอนที่ 32
33 Nang Sip Song:ตอนที่ 33
34 Nang Sip Song:ตอนที่ 34
35 Nang Sip Song:ตอนที่ 35
36 Nang Sip Song:ตอนที่ 36
37 Nang Sip Song:ตอนที่ 37
38 Nang Sip Song:ตอนที่ 38
39 Nang Sip Song:ตอนที่ 39
40 Nang Sip Song:ตอนที่ 40
41 Nang Sip Song:ตอนที่ 41
42 Nang Sip Song:ตอนที่ 42
43 Nang Sip Song:ตอนที่ 43
44 Nang Sip Song:ตอนที่ 44
45 Nang Sip Song:ตอนที่ 45
46 Nang Sip Song:ตอนที่ 46
47 Nang Sip Song:ตอนที่ 47
48 Nang Sip Song:ตอนที่ 48
49 Nang Sip Song:ตอนที่ 49
50 Nang Sip Song:ตอนที่ 50
51 Nang Sip Song:ตอนที่ 51
52 Nang Sip Song:ตอนที่ 52
53 Nang Sip Song:ตอนที่ 53
54 Nang Sip Song:ตอนที่ 54
55 Nang Sip Song:ตอนที่ 55
56 Nang Sip Song:ตอนที่ 56
57 Nang Sip Song:ตอนที่ 57
58 Nang Sip Song:ตอนที่ 58
59 Nang Sip Song:ตอนที่ 59
60 Nang Sip Song:ตอนที่ 60
61 Nang Sip Song:ตอนที่ 61
62 Nang Sip Song:ตอนที่ 62
63 Nang Sip Song:ตอนที่ 63

SeriesSeries