ซีรี่ย์อินเดีย พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ดูย้อนหลัง [พากย์ไทย]

เรื่องย่อ : พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ดูย้อนหลัง

ซีรี่ย์อินเดีย พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก มหากาพย์แห่งความเวทนา สู่ความยิ่งใหญ่ของละครซีรีส์บนดิจิทัลทีวี พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกพระเจ้าสุทโธทนะ” กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ เป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ อยากมีทายาทมาก จึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้พระมเหสีมีประสูติกาล เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ก็ทรงมุ่งหวังให้พระโอรสได้เป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ จึงให้เจ้าชายร่ำเรียนวิชาการรบ กวาดต้อนคนเจ็บคนแก่ออกจากเมือง เพื่อสร้างปราสาท 3 ฤดู ให้เจ้าชายมีแต่ความสุข ไม่พบเจอความทุกข์ใดๆ ทว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องทรงโทมนัส เมื่อเจ้าชายหนีออกผนวชจนได้ และทรงรู้สึกอัปยศ อดสู เมื่อคิดว่าการบิณฑบาตของพระพุทธเจ้า คือ การขอทาน แต่เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงสดับรับฟังพระธรรมเทศนา ก็ทรงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา บรรลุพระโสดาบัน ประกาศตัวเป็นอุบาสก ก่อนจะบรรลุพระอรหัตผลนิพพาน ในกาลต่อมา

ซีรี่ย์อินเดีย พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ดูย้อนหลัง[พากย์ไทย]

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 1 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 2 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 3 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 4 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 5 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 6 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 7 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 8 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 9 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 10 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 11 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 12 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 13 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 14 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 15 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 16 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 17 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 18 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 19 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 20 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 21 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 22 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 23 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 24 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 25 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 26 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 27 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 28 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 29 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 30 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 31 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 32 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 33 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 34 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 35 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 36 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 37 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 38 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 39 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 40 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 41 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 42 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 43 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 44 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 45 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 46 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 47 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 48 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 49 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 50 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 51 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 52 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 53 [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 54 (ตอนจบ) [ลิ้งสํารอง]
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 55 (ตอนพิเศษ) [ลิ้งสํารอง]

SeriesSeries