ซีรี่ย์อินเดีย บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ

ซีรี่ย์อินเดีย บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ

เรื่องย่อ: ซีรี่ย์อินเดีย บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ  (Peshwa Bajirao) บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทวงสิทธิ์อันชอบธรรมของฮินดูบนผืนแผ่นดินอินเดียจากชาวมุคัล (บ้างเรียกโมกุล Mughal) ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามบาจีราวเป็นหนึ่งในนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดีย และเป็นเปชวา (Peshwa) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันบาจีราวเกิดในวรรณะพราหมณ์ บิดาชื่อ บาลาจี วิศวนาถ มารดาชื่อ รฐา ในช่วงระหว่างที่จักรวรรดิมราฐา (บ้างเรียกมาราธา) ที่สนับถือศาสนาฮินดู ถูกพวกมุคัลซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ายึดครองวิศวนาถบิดาของบาจีเดิมเป็นทั้งนักรบแล

ตอนที่
1 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 1
2 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 2
3 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 3
4 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 4
5 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 5
6 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 6
7 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 7
8 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 8
9 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 9
10 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 10
11 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 11
12 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 12
13 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 13
14 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 14
15 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 15
16 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 16
17 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 17
18 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 18
19 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 19
20 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 20
21 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 21
22 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 22
23 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 23
24 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 24
25 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 25
26 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 26
27 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 27
28 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 28
29 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 29
30 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 30
31 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 31
32 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 32
33 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 33
34 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 34
35 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 35
36 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 36
37 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 37
38 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 38
40 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 40
41 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 41
42 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 42
43 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 43
44 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 44
45 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 45
46 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 46
47 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 47
48 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 48
49 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 49
50 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 50
51 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 51
52 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 52
53 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 53
54 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 54
55 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 55
56 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 56
57 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 57
58 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 58
59 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 59
60 บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao):ตอนที่ 60
(ตอนจบ)