ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี

ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี

เรื่องย่อ:ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี ( Nanthi Ni Man Rak Man Prapheni) ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ได้ที่นี้ ข่อง 5 เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองในชนบทแห่งหนึ่งชื่อ ราชสถาน พูดถึงการเดินทางที่ยากลำบากของเด็กสาวที่ต้องเป็นเจ้าสาวตั้งแต่ยังเด็ก เธอยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กให้คุ้มก็ต้องกลายเป็นหญิงสาว เพราะการถูกจับแต่งงานตามประเพณี ในซีซั่นแรกจะเน้นในเรื่องของชีวิตและการเดินทางของ อนันดี และ จาคดิช ซึ่งถูกจับแต่งงานกันตั้งแต่วัยเด็ก มาซีซั่นที่สองจะสะท้อนให้เห็นชีวิตของลูกสาวอนันดี ดร.นันทินี ผู้ซึ่งถูกจับให้แต่งงานตั้งแต่ในวัยเด็กเช่นกัน เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของเด็กๆ ที่ถูกบังคับให้แต่งงาน ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และเด็กๆ เหล่านี้ต้องทนกับการกระทำที่ผู้ใหญ่ยัดเยียดให้เขาเป็นไปจนตลอดชีวิต

ตอนที่
100 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 100
101 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 101
102 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 102
103 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 103
104 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 104
105 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 105
106 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 106
107 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 107
108 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 108
109 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 109
110 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 110
111 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 111
112 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 112
113 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 113
114 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 114
115 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 115
116 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 116
117 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 117
118 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 118
119 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 119
120 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 120
121 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 121
122 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 122
123 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 123
124 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 124
125 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 125
126 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 126
127 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 127
128 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 128
129 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 129
130 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 130
131 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 131
132 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 132
133 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 133
134 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 134
135 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 135
136 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 136
137 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 137
138 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 138
139 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 139
140 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 140
141 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 141
142 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 142
143 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 143
144 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 144
145 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 145
146 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 146
147 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 147
148 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 148
149 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 149
150 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 150
151 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 151
152 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 152
153 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 153
154 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 154
155 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 155
156 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 156
157 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 157
158 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 158
159 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 159
160 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 160
161 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 161
162 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 162
163 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 163
164 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 164
165 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 165
166 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 166
172 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 172
173 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 173
174 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 174
175 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 175
176 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 176
177 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 177
178 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 178
179 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 179
180 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 180
181 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 181
182 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 182
183 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 183
184 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 184
185 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 185
186 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 186
187 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 187
188 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 188
189 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 189
190 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 190
191 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 191
192 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 192
193 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 193
194 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 194
195 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 195
196 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 196
197 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 197
198 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 198
199 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 199
200 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 200
201 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 201
202 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 202
203 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 203
204 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 204
205 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 205
206 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 206
207 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 207
208 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 208
209 นันทินีม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 209

SeriesSeries