ซีรี่ย์เกาหลี Bad Love ซับไทย

ซีรี่ย์เกาหลี Bad Love ซับไทย

เรื่องย่อ ซีรี่ย์เกาหลี Bad Love ซับไทย อุบัติเหตุหนึ่งได้เปลี่ยนชะตาของชายหญิงห้าคน เรื่องราวตวามรักนี้ไม่เหมือนเรื่องอื่น ๆ ที่มีความทรงจำงดงามหรือเรื่องราวแสนดี ความรักของพวกเขาถูกตัดสินและไม่ได้การยอมรับ แต่ไม่ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์แค่ไหน พวกเขาก็ไม่อาจหยุดความรักที่มีให้กันได้ ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักแสนเศร้าที่นำเสนอรักแท้อันเจ็บปวด

ตอนที่
1 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 1
2 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 2
3 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 3
4 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 4
5 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 5
6 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 6
7 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 7
8 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 8
9 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 9
10 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 10
11 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 11
12 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 12
13 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 13
14 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 14
15 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 15
16 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 16
17 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 17
18 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 18
19 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 19
20 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 20
21 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 21
22 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 22
23 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 23
24 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 24
25 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 25
26 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 26
27 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 27
28 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 28
29 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 29
30 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 30
31 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 31
32 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 32
33 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 33
34 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 34
35 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 35
36 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 36
37 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 37
38 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 38
39 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 39
40 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 40
41 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 41
42 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 42
43 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 43
44 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 44
45 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 45
46 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 46
47 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 47
48 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 48
49 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 49
50 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 50
51 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 51
52 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 52
53 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 53
54 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 54
55 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 55
56 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 56
57 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 57
58 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 58
59 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 59
60 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 60
61 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 61
62 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 62
63 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 63
64 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 64
65 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 65
66 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 66
67 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 67
68 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 68
69 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 69
70 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 70
71 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 71
72 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 72
73 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 73
74 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 74
75 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 75
76 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 76
77 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 77
78 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 78
79 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 79
80 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 80
81 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 81
82 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 82
83 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 83
84 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 84
85 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 85
86 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 86
87 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 87
88 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 88
89 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 89
90 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 90
91 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 91
92 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 92
93 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 93
94 Bad Lovє ซับไทยตอนที่ 94

SeriesSeries

Synopsis Na In Jung struggles with her love between the rather cold and rebellious Yong Ki and a successful businessman, Soo Hwan. Kang Yong Ki is a pop culture artist. He was separated from his first love, Jo Ann, and still carries the wound that he suffered from their relationship. His half sister is Joo Ran who is married to Soo Hwan. Soo Hwan begins an affair with In Jung but he only has ambition for the CEO position of Yong Ki’s father’s company. Soon after he discovers that his ambition does not fill the emptiness that he has inside and realizes he needs In Jung. But In Jung and Yong Ki have already fallen in love with each other. Will In Jung go back to her first love or stay with Yong Ki?

Detalles
Titulo:못된 사랑 / Mostoen Sarang
Título en inglés: Bad Love
También conocido como: Mistake of Love / Wretched Love / Screwed-Up Love / Cruel Love
Género: Romance
Episodios: 20
Cadena: KBS2
Periodo de emisión: 2007-Diciembre-03 al 2008-Febrero-12
Horario: Lunes y Martes 21:55
Banda sonora original: Bad Love OST