ซีรี่ย์อินเดีย วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ xx1xx

ซีรี่ย์อินเดีย วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน

ซีรี่ย์อินเดีย วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh) “วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน” ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์เป็นการนำเอาเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอินเดีย ปฤทวี วัลลัภ นำมาถ่ายทอดในรูปแบบซีรีส์ Romantic Drama Action เต็มอิ่มทั้งเรื่องราวความรัก และการสู้รบของมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวอินเดีย Prithvi Vallabh (Earth’s Glory) ในภาษาฮินดีแปลว่า “ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน” หรือ ให้ชื่อไทยว่า ปฤทวี วัลลัภ กษัตริย์ชาตินักรบ เป็นซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ เป็นอภิมหาโปรเจ็คของช่อง Sony TV India ที่ต้องการสร้างความแปลกใหม่ในวงการทีวีอินเดีย และยกระดับไปสู่มาต…

ซีรี่ย์อินเดีย วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน

ตอนที่ วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh)
1 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 1
2 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 2
3 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 3
4 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 4
5 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 5
6 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 6
7 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 7
8 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 8
9 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 9
10 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 10
11 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 11
12 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 12
13 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 13
14 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 14
15 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 15
16 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 16
17 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 17
18 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 18
19 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 19
20 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 20
21 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 21
22 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 22
23 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 23
24 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 24
25 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 25
26 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 26
27 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 27
28 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 28
29 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 29
30 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 30
31 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 31
32 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 32
33 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 33
34 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 34
35 วัลลัภ มหาราชรักสุดแผ่นดิน (Prithvi Vallabh):ตอนที่ 35 (ตอนจบ)