ซีรี่ย์จีน Stairway to Stardom:ตอนที่ xx1xx

ซีรี่ย์จีน Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์)

ซีรี่ย์จีน Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์)

เรื่องย่อ:

ซีรี่ย์จีน Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์) เรื่องราวความรัก และการแข่งขัน หลังม่านวงการบันเทิง ซูเฉิง หญิงสาวผู้มีใจรักในงานบันเทิง ทำงานเป็นสแตนอิน และผู้ช่วยให้กับดารา แต่ดันมีเรื่องให้ถูกไล่ออก เธอจึงเข้าร่วมการประกวดค้นหาดาราหน้าใหม่ที่จัดโดยบริษัทของ เฉิงซวน CEO หนุ่มหล่อขี้โมโห ซูเฉิงต้องพบกับบททดสอบ และการแข่งขันมากมายเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปเป็นซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของวงการบันเทิง

ตอนที่
1 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 1
2 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 2
3 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 3
4 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 4
5 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 5
6 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 6
7 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 7
8 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 8
9 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 9
10 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 10
11 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 11
12 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 12
13 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 13
14 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 14
15 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 15
16 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 16
17 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 17
18 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 18
19 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 19
20 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 20
21 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 21
22 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 22
23 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 23
24 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 24
25 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 25
26 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 26
27 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 27
28 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 28
29 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 29
30 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 30
31 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 31
32 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 32
33 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 33
34 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 34
35 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 35
36 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 36
37 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 37
38 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 38
39 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 39
40 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 40
41 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 41
42 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 42
43 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 43
44 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 44
45 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 45
46 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 46
47 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 47
48 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 48
49 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 49
50 Stairway to Stardom (เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์):ตอนที่ 50 [ตอนจบ]