จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ xx1xx

ซีรี่ย์อินเดีย จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta)

ซีรี่ย์อินเดีย จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ Chandrakanta

เรื่องย่อ ซีรี่ย์อินเดีย จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ Chandrakanta เจ้าหญิงจันตระกานตาเป็นบุตรีของพระราชินีรัตนประภา ผู้ครอบครองกริชแห่งพระวิษณุที่มีพลังอำนาจมาก อิรวตี ราชินีผู้ชั่วร้ายต้องการจะครอบครองกริชเล่มนั้น เพื่อที่จะครอบครองโลกและจะเอาชนะอาณาจักรวิชัยการ ราชินีรัตนประภาได้ซ่อนกริชของพระวิษณุไว้ที่เทวาลัยของพระวิษณุ เพื่อที่จะส่งต่อให้กับเจ้าหญิงจันตระกานตาในอีก 21 ปีต่อมา เพื่อที่จะได้กริชมาครอบครอง อิรวตีได้สังหารรัตนประภาและราชวงศ์ทั้งหมด เว้นเสียแต่เจ้าหญิงจันตระกานตาที่พระองค์จับนางใส่ตะกร้าลอยน้ำไปเสียก่อนจะถูกสังหาร ซึ่งคู่สามีภรรยาชาวบ้านได้เก็บนางขึ้นมาและเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรม ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ได้ที่นี้ ข่อง3

ตอนที่
1 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 1
2 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 2
3 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 3
4 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 4
5 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 5
6 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 6
7 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 7
8 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 8
9 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 9
10 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 10
11 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 11
12 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 12
13 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 13
14 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 14
15 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 15
16 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 16
17 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 17
18 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 18
19 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 19
20 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 20
21 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 21
22 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 22
23 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 23
24 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 24
25 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 25
26 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 26
27 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 27
28 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 28
29 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 29
30 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 30
31 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 31
32 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 32
33 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 33
34 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 34
35 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 35
36 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 36
37 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 37
38 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 38
39 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 39
40 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 40
41 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 41
42 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 42
43 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 43
44 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 44
45 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 45
46 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 46
47 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 47
48 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 48
49 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 49
50 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 50
51 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 51
52 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 52
53 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 53
54 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 54
55 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 55
56 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 56
57 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 57
58 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 58
59 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 59
60 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 60
61 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 61
62 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 62
63 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 63
64 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 64
65 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 65
66 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 66
67 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 67
68 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 68
69 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 69
70 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 70
71 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 71
72 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 72
73 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 73
74 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 74
75 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 75
76 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 76
77 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 77
78 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 78
79 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 79
80 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 80
81 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 81
82 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 82
83 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 83
84 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 84
85 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 85
86 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 86
87 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 87
88 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 88
89 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 89
90 จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta):ตอนที่ 90
(จบ)

SeriesSeries